Dzisiaj jest poniedzia貫k, 11 2017 roku. Serdecznie witamy na stronie naszego gimnazjum!

Trudny temat: we驕 to na warsztat

Szkoa Podstawowa nr 3 w Kobucku jest jedn z 75 plac籀wek zakwalifikowanych do og籀lnopolskiego projektu Trudny temat: we驕 to na warsztat, kt籀rego celem jest ksztatowanie wr籀d uczni籀w umiejtnoci podejmowania rozm籀w na niewygodne i kopotliwe tematy.
Uczestnictwo w projekcie wi髒e si z podjciem dziaa zmierzajcych do uwiadomienia modzie髒y sposob籀w i metod rozwizywania konflikt籀w oraz prowadzenia dyskusji na tematy trudne w rodowisku szkolnym (m.in. kampania spoeczna, warsztaty, prezentacja).
Ju髒 na pocztku listopada przeprowadzono w naszej szkole ankiety, majce na celu wskazanie problemu, nad kt籀rym nale髒aoby si pochyli. Jak wynika z opinii uczni籀w, wa髒nym tematem do dyskusji jest do szybko rozprzestrzeniajce si zjawisko u髒ywania niewaciwego jzyka wr籀d dzieci i modzie髒y.
Wybrany temat uczniowie om籀wili podczas warsztat籀w zorganizowanych 28 listopada br. w naszej szkole. W ramach zaj modzie髒 wykonywaa praktyczne wiczenia oraz odgrywaa scenki, kt籀re uwiadomiy im skutki stosowania obra驕liwych zwrot籀w wzgldem drugiej osoby.
Burzliwa, ale kulturalna i rzeczowa dyskusja pozwolia zastanowi si nad ingerencj w wolno wypowiedzi oraz jej wpywem na prawa innych os籀b.
Podsumowanie projektu wraz z filmem przygotowanym przez uczni籀w odbdzie si 5.12.2017 r.
Doda嚙: admin@30.11.2017, 22:22
[skomentuj] [wr鵵 do news闚]

Do tego newsa nie dodano jeszcze 瘸dnego komentarza.
[skomentuj]
Powered by PsNews

15098

Gimnazjum im. Jana Paw豉 II w K這bucku
42-100 K這buck ul.Bohater闚 Bitwy pod Mokr 4
tel. (034)3172746   email: klobuck_gim@tlen.pl