Dzisiaj jest niedziela, 22 pa寮ziernika 2017 roku. Serdecznie witamy na stronie naszego gimnazjum!

Pielgrzymka szk籀 im. Jana Pawa II
,,Id驕my naprz籀d z nadziej" to haso tegorocznej pielgrzymki Rodziny Szk籀 im. Jana Pawa II na Jasn G籀r, kt籀ra miaa miejsce 4 pa驕dziernika br. Kilkanacie tysicy modych ludzi, ponad 300 sztandar籀w szk籀, noszcych imi Jana Pawa II i my - uczniowie Szkoy Podstawowej nr 3 w Kobucku uczestniczylimy w spotkaniu modlitewnym na Boniach Jasnog籀rskich, aby da wiadectwo, 髒e nasz Patron prowadzi nas po cie髒kach modoci.

Doda嚙: admin@05.10.2017, 18:40

Uczniowie klas 4 na wycieczce ladami Jana Pawa II


W czwartek ,28 wrzenia br., pojechalimy na pierwsz wsp籀ln wycieczk klasow do Wadowic i Krakowa. Opiekunami podczas wycieczki byli nasi nauczyciele: pani Aneta Kukua - wychowawczyni klasy 4a, pani Iwona Chd wychowawczyni klasy 4b oraz ksidz Grzegorz Dymek.
Wyjechalimy spod szkoy z samego rana, okoo godziny 8. Podr籀髒 autokarem zaja nam ok. 3 godzin, ale czas ten upyn nam bardzo szybko i przyjemnie.
Na pocztku naszego pobytu w Wadowicach pojechalimy spr籀bowa synnych i pysznych krem籀wek. Po sodkim deserze poszlimy na wadowicki rynek, na kt籀rym znajdoway si tablice... [wi璚ej]
Doda嚙: admin@03.10.2017, 20:22

Udzia w spektaklu w jzyku angielskim pt.: Fahrenheit 451 w Chorzowskim Centrum Kultury

W dniu 2 pa驕dziernika uczniowie naszej szkoy pod opiek p. S. Galle, D. Ciemigi i organizatorki wyjazdu E. Suchanek po raz kolejny odwiedzili Chorzowskie Centrum Kultury, gdzie obejrzeli sztuk w jzyku angielskim pt.: Fahrenheit 451.
Tym razem brytyjska grupa teatralna TNT Theatre Britain w swoim przedstawieniu opartym na fantastycznonaukowej powieci Raya Bradburyego pokazaa wiat totalitarny, wiat, w kt籀rym ksi髒ki s zakazane i palone. Ten, kto czyta, myli A ten, kto myli, jest niebezpieczny dla totalitarnych wadz. W sztuce poruszono problem wiata zdominowanego przez ogupiajce media i tani rozrywk dla mas.
Chocia髒 nie zabrako element籀w humorystycznych, nie bya to dla nas... [wi璚ej]
Doda嚙: admin@03.10.2017, 20:15

Wycieczka do Owicimia

21 wrzenia 2017 roku uczniowie klas trzecich gimnazjum wraz z wychowawcami uczestniczyli w nietypowej lekcji historii zwiedzali KL Auschwitz Birkenau.
Nikt nie bdzie w stanie powiedzie o Owicimiu penej prawdy, kiedy odejd jej ostatni wiadkowie. Jest ona niewyobra髒alna (). Dla ludzi, kt籀rzy mieli szczcie urodzi si ju髒 w czasie pokoju, kt籀rzy bd przychodzili na wiat, KL Auschwitz bdzie stawa si coraz bardziej odlegym w czasie symbolem ().
Dlatego tak wa髒ne s lekcje pamici. Pierwszym przystankiem na cie髒kach historii by KL Auschwitz (Owicim).
Nasi gimnazjalici z uwag i w skupieniu wdrowali ladami wi驕ni籀w obozu, suchajc s籀w przewodnik籀w. Mogli dowiedzie si,... [wi璚ej]
Doda嚙: admin@03.10.2017, 19:02

Powitalimy jesie

Kolorowo i wesoo tak witalimy w Tr籀jce nadchodzc jesie. Zota pora roku w piknym stroju przespacerowaa si po naszej szkole i rozpromienia wszystkich swoim blaskiem. Dla ka髒dego ucznia pani Jesie przygotowaa pachnce i wie髒utkie owoce, a dla najmodszych dodatkowo jesienne licie. Od tej pory niestraszna nam szaruga i deszcz.
Doda嚙: admin@29.09.2017, 19:11

DYSKOTEKA I DZIE CHOPAKA W NASZEJ SZKOLE

Zapraszamy wszystkich w najbli髒szy czwartek na szkoln dyskotek z okazji Dnia Chopaka.Dyskoteka odbdzie si na wietlicy szkolnej w godzinach 17.00-20.00. Wszyscy uczniowie zobowizani s do przyniesienia zgody rodzic籀w/opiekun籀w na udzia w dyskotece z informacj kto odbiera ucznia.UCZE NIE MO驍E WRCI SAMODZIELNIE DO DOMU.W trakcie trwania dyskoteki czynna bdzie kawiarenka z tostami i zimnymi napojami.ZAPRASZAMY DO WSPLNEJ ZABAWY.Bilety w cenie 2 z chopcy,3 z dziewczyny i 5 z osoby spoza szkoy.( Jeden ucze mo髒e zaprosi jedn osob spoza szkoy i jest za ni odpowiedzialny podczas dyskoteki) A w pitek zapraszamy na pyszne gofry.... cena 2 z suchy,1 z ka髒dy dodatek (... [wi璚ej]
Doda嚙: admin@26.09.2017, 21:56

Szkolny Konkurs Fotograficzny Moje wspomnienia z wakacji

Cele konkursu:
- rozwijanie zainteresowa uczni籀w;
- upowszechnienie i popularyzacja fotografii jako dziedziny sztuki.
Zasady konkursu
1. Czas trwania konkursu - od 26 wrzenia 2017 do 9 pa驕dziernika 2017.
2. Uczestnikiem konkursu mog by uczniowie klas IV, VII, II i III Szkoy Podstawowej nr 3, kt籀rzy speni warunki regulaminu.
3. Przystpienie do konkursu nastpuje przez przekazanie organizatorkom prac fotograficznych w formie elektronicznej na pycie CD lub DVD (pyty CD/DVD musz by podpisane imieniem, nazwiskiem autora) maks. dwa zdjcia
4. Uczestnik, oddajc fotografie, zapewnia, 髒e:
a. posiada peni praw autorskich do zgoszonej pracy,
b. nie narusza praw autorskich os籀b trzecich,
c. nie narusza d籀br osobistych... [wi璚ej]
Doda嚙: admin@26.09.2017, 17:23

Akademia Bezpiecznego Puchatka

Informujemy, i髒 nasza szkoa przystpuje do IX edycji, programu edukacyjnego o charakterze spoecznym Akademia Bezpiecznego Puchatka realizowanej w roku szkolnym 2017/2018. Celem akcji jest pokazanie dzieciom, jak unikn zagro髒e, na kt籀re bd nara髒one podczas codziennych aktywnoci na drodze, w szkole, w domu, a tak髒e podczas zabawy, czy korzystania z Internetu. W tym roku materiay wzbogacone zostay r籀wnie髒 o tematyk z zakresu udzielania pierwszej pomocy. Akademia Bezpiecznego Puchatka realizowana jest we wsp籀pracy z Biurem Prewencji i Biurem Ruchu Drogowego Komendy G籀wnej Policji. Patronem Honorowym jest Komendant G籀wny Policji.
Doda嚙: admin@25.09.2017, 08:20

Zajcia przyrodnicze dla pierwszoklasist籀w .Gimnazjalici ze Szkolnego Koa LOP przygotowali zajcia przyrodnicze pt. wiat pszcz籀 i miodu dla uczni籀w klas: 1a i 1b naszej szkoy. Zajcia, kt籀re s prowadzone pod patronatem firmy Miody Polskie z Mokrej byy poczone z degustacj miodu.
Uczniowie klas 1 poznali struktur spoeczestwa pszcz籀, zadania poszczeg籀lnych czonk籀w pszczelej spoecznoci czyli kr籀lowej , robotnic i trutni . Dowiedzieli si , w jaki spos籀b pszczoy transportuj nektar i pyek do ula i jak wytwarzaj mi籀d. Poznali te髒 inne produkty pszczele: pyek, kit pszczeli i mleczko pszczele.
Uczniowie klas 1 poszukiwali bezpiecznej drogi w labiryncie , aby doprowadzi pszczo do ula i... [wi璚ej]
Doda嚙: admin@24.09.2017, 17:45

DZIKUJEMY!!!

Kolejna akcja charytatywna w naszej szkole za nami. Dzikujemy wszystkim Rodzicom, kt籀rzy z tak wielkim sercem zaanga髒owali si w wypiek ciast oraz tym wszystkim, kt籀rzy wsparli akcj, kupujc przepyszne ciastka i babeczki. DZIKUJEMY! Zebralimy dzisiaj 2850,72 z. Wierzymy, 髒e dobro, kt籀re dajemy innym, zawsze do nas wraca. W imieniu Dyrekcji szkoy, Grona Pedagogicznego a przede wszystkim Dawida i Jego Rodziny jeszcze raz DZIKUJEMY!
Doda嚙: admin@18.09.2017, 21:47

<< 2 z 43 >>

Powered by PsNews

1026

Gimnazjum im. Jana Paw豉 II w K這bucku
42-100 K這buck ul.Bohater闚 Bitwy pod Mokr 4
tel. (034)3172746   email: klobuck_gim@tlen.pl