Dzisiaj jest wtorek, 22 sierpnia 2017 roku. Serdecznie witamy na stronie naszego gimnazjum!

500. lekcja jzyka polskiego w III C8 czerwca br. w sali 21 miao miejsce niecodzienne wydarzenie- 500 . lekcja jzyka polskiego z udziaem p. A. Kukuy i uczni籀w klasy III C. Z tej okazji przygotowano specjalny ukad awek w sali oraz may poczstunek. Uczniowie w trakcie zaj dzielili si swoimi refleksjami na temat tego, co im si podobao na lekcjach, a tak髒e tego, czego nie lubili. Wsp籀lnie ustalili, i髒 spdzili ze sob mn籀stwo cennego czasu, kt籀ry wszyscy starali si spo髒ytkowa , jak najlepiej. Zajcia zakoczono wykonaniem kilku pamitkowych zdj.
Doda嚙: admin@19.06.2017, 18:32

Uwaga!

W zakadce gazetka Gimbus znajduje si najnowszy numer naszego szkolnego pisma, a w nim: wywiad z pani King Sowisk, sukcesy gimnazjalist籀w, rozmowa z Kacprem Warzyszyskim, wyniki konkurs籀w, wycieczki i wiele innych ciekawych temat籀w. W tym miejscu dostpne s te髒 wszystkie, wydane do tej pory gazetki, a tak髒e kr籀tkie filmy z r籀髒nych uroczystoci szkolnych i nie tylko.
Zachcamy do odwiedzenia strony. Redakcja
Doda嚙: admin@14.06.2017, 22:30

SZKOLNY KONKURS PIKNEGO GONEGO CZYTANIA


W ubiegym tygodniu nasi uczniowie po raz kolejny mogli wykazali si umiejtnoci piknego gonego czytania. Do zmaga przystpio 13 uczestnik籀w, kt籀rych zadaniem byo zaprezentowanie kr籀tkiego fragmentu prozy z dialogiem. Konkurs przebiega w dw籀ch etapach. Po pierwszym z nich komisja wyonia piciu najlepszych czytelnik籀w, kt籀rzy wzili udzia w dalszych eliminacjach. Tym razem zadanie zostao utrudnione, gdy髒 uczestnicy do koca nie wiedzieli, z jakim tekstem bd musieli si zmierzy. Przygotowany przez juror籀w utw籀r (Na straganie Jana Brzechwy) dawa uczniom mo髒liwo ukazania prawdziwego talentu czytelniczego. W kocowych zmaganiach komisja (w skadzie: pp. Aneta Kukua, Katarzyna Dbrowska, Dorota Ciemiga) wyr籀髒nia nastpujce osoby:

I miejsce: Anna... [wi璚ej]
Doda嚙: admin@13.06.2017, 22:04

Wycieczka do Warszawy


W dniu 29.05.2017r. odbya si wycieczka edukacyjna do Warszawy. Uczestniczyli w niej uczniowie klas: 1A,1C,2D,3A,3B,3C oraz 3E. cznie 42 osoby. Opiekunami byy panie: Aneta Kukua, Aneta W籀jcik, 驍aneta Ksik i Renata Zych. Zbi籀rka zostaa wyznaczona na godzin 6:20. Po sprawdzeniu listy obecnoci wyjechalimy do Warszawy.
Do stolicy dojechalimy o godzinie 10:30. Realizacj programu wycieczki rozpoczlimy od zwiedzania Zamku Kr籀lewskiego. Zachwyciy nas bogato zdobione wntrza. Przewodniczka opowiedziaa nam niezwykle interesujce historie zwiedzanych pomieszcze. Nastpnie udalimy si w stron Starego... [wi璚ej]
Doda嚙: admin@12.06.2017, 17:16

U WYBRZE驍Y ADRIATYKU!

Ju髒 po raz kolejny, po Pary髒u, Berlinie, Londynie, Budapeszcie i Lazurowym Wybrze髒u we Francji, uczniowie naszego gimnazjum wyruszyli na europejskie szlaki - tym razem do piknej, sonecznej Italii. I kolejny raz si nie zawiedli! Program trwajcej 7 dni eskapady by bardzo bogaty i urozmaicony, zwiedzanie i rozrywka przeplatay si ze sob, nie pozwalajc absolutnie na nud!
Z Kobucka wyruszylimy p籀驕nym popoudniem i po caonocnej podr籀髒y i kr籀tkim odwie髒eniu popynlimy tramwajem wodnym podziwia Wenecj miasto licznych most籀w, kana籀w i gondolier籀w. Przesympatyczna Kiara, rodowita Woszka, pikn polszczyzn opowiedziaa nam histori tego fascynujcego miasta i pokazaa... [wi璚ej]
Doda嚙: admin@12.06.2017, 17:02

SUKCESY PLASTYCZNE NASZYCH UCZNIW


W ubiegych tygodniach uczniowie naszego gimnazjum zostali wyr籀髒nieni w dw籀ch konkursach.
XII Wojew籀dzki Konkurs Plastyczny Zaczarowany ogr籀d:
Monika liwiska z kl. IIIc I miejsce
Julia Gmyrek z kl. IIIb I miejsce
Anna Kupczyska z kl. IIIb I miejsce
Julia Widurska z kl. IIIc II miejsce
Marta Jakubczak z kl. IIIa II miejsce
Jakub Widera z kl. IIIa III miejsce
Wiktoria Betka z kl. IIIb III miejsce
Natalia Kr籀lica z kl. IIId III miejsce
Maja Wojtasik z kl. Id III miejsce
Uczennice naszej szkoy, reprezentujce MOK w Kobucku:
Dorota Smoliska z kl. IIb I miejsce
Dominika Tokarz II miesce
Izabela Zaoga z kl. Ib ... [wi璚ej]
Doda嚙: admin@12.06.2017, 16:50

Wyniki Og籀lnopolskiego Konkursu Albus mamy laureat籀w i wyr籀髒nienia

Mio nam poinformowa, 髒e uczniowie naszej szkoy znale驕li si w grupie uczni籀w z caej Polski, kt籀rzy zdobyli dyplomy laureat籀w oraz wyr籀髒nienia.
Dyplomy laureata zdobyli uczniowie:
Dominik Szczypi籀r kl. III d z chemii
-Julia Paweczak kl. III b z jzyka polskiego
-Monika Aleksandr籀w kl. III c z jzyka polskiego
-Karol Bednarski kl. I c z matematyki
-Julia Macoch kl. II c z matematyki
-Natalia Berdychowska kl. II a z matematyki
-Pawe Cykowski kl. III a z matematyki
-Dominik Szczypi籀r kl. III d z matematyki
Ponadto dyplomy wyr籀髒nienia uzyskali:
-Anna Kupczyska kl. III b z fizyki
-Sonia... [wi璚ej]
Doda嚙: admin@12.06.2017, 16:43

XVI Powiatowy Konkurs Fotograficzny w Gimnazjum w Kobucku.W naszym gimnazjum po raz 16. odby si konkurs fotograficzny o randze powiatowej. Organizatorem tego konkursu od 16 lat jest nasze gimnazjum i Nadlenictwo Kobuck.
W tym roku tematem konkursu bya Bior籀髒norodno las籀w kobuckich.
Fotografie konkursowe przedstawiay r籀髒norodno gatunkow lub ekosystemow , wycznie w obrbie las籀w Nadlenictwa Kobuck. Uczestnicy fotografowali gatunki mszak籀w, paprotnik籀w, rolin nasiennych, gatunki zwierzt krgowych lub bezkrgowych oraz r籀髒norodno siedlisk lenych.

Konkurs odby si w dw籀ch kategoriach : klasy IV-VI SP oraz gimnazja.

Komisja konkursowa pracowaa w skadzie:
Przewodniczcy- p. Tomasz Paciepnik Komendant Stra髒y Lenej i Prezes Oddziau LOP w Kobucku
Czonkowie:
p. Wojciech Niewgowski-... [wi璚ej]
Doda嚙: admin@09.06.2017, 17:47

VI POWIATOWY KONKURS O PRAWACH CZOWIEKA WOLNOCI I PRAWA CZOWIEKA W UJCIU KONSTYTUCYJNYM

Motto:
Konstytucja rzeczywicie jest nierozerwalnie zwizana z narodem i jego suwerennoci. Ale z suwerennoci opart na wartociach, godn tego narodu i godn czowieka. (Ryszard Piotrowski)


SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU
VI POWIATOWEGO KONKURSU O PRAWACH CZOWIEKA
w Gimnazjum im. Jana Pawa II w Kobucku
Celem konkursu byo: uczczenie jubileuszu dwudziestolecia uchwalenia Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej; zapoznanie z zapisami dotyczcymi praw i wolnoci czowieka, obywatela w Konstytucji RP; umiejtno korzystania z r籀髒nych 驕r籀de wiedzy oraz technologii informacyjnej; zdobycie umiejtnoci wykorzystywania technologii informacyjnej jako rodka przekazu okrelonych treci i obraz籀w; integrowanie uczni籀w szk籀 gimnazjalnych oraz nawizanie... [wi璚ej]
Doda嚙: admin@08.06.2017, 16:53

Uwaga Rodzice dzieci przyjtych do klas I, IV i VII

Dyrekcja Szkoy Podstawowej nr 3 w Kobucku,
powstajcej z przeksztacenia Gimnazjum
ZAPRASZA
Rodzic籀w dzieci przyjtych do klas I, IV,i VII
na spotkanie informacyjne
dnia 22 czerwca 2017r. o godz. 16.30
miejsce: Hala sportowa w Gimnazjum im. J. P. II w Kobucku
Doda嚙: admin@07.06.2017, 13:11

<< 2 z 40 >>

Powered by PsNews

994

Gimnazjum im. Jana Paw豉 II w K這bucku
42-100 K這buck ul.Bohater闚 Bitwy pod Mokr 4
tel. (034)3172746   email: klobuck_gim@tlen.pl