Dzisiaj jest poniedzia貫k, 11 2017 roku. Serdecznie witamy na stronie naszego gimnazjum!

Kino jzykowe

W tym miesicu uczniowie klas pierwszych wzili udzia w warsztatach z jzyka angielskiego, zorganizowanych przez Green School w kobuckim MOK-u. Podczas spotkania pierwszoklasici szlifowali wymow, rozwizywali ciekawe zagadki i obejrzeli bajk w jzyku angielskim. Ciekawe wyjcia i zajcia w terenie to doskonaa pomoc dydaktyczna, dziki kt籀rej najmodsi w spos籀b praktyczny i aktywny nabywaj wiedz, rozwijaj umiejtnoci i wzbogacaj dowiadczenia. Ju髒 niebawem w szkole kolejne atrakcje.
Doda嚙: admin@30.11.2017, 19:43

MIKOAJ W NASZEJ SZKOLE

Mikoaj w naszej szkole ma ogromnie du髒o pracy ... Ju髒 od poniedziaku czynny bdzie sklepik z mikoajkowymi czapkami, nie髒ynkami i rogami renifer籀w ( ze wieccym nosem). Na wszystkich przerwach w samorzdowym pokoju zapraszamy wszystkich do zakupu czapek. Natomiast w rod zapraszamy wszystkich do wsp籀lnej mikoajkowej zabawy( dzie kolorowy-najlepiej czerwony, Dzie gofra i wizyta Mikoaja). W rod rozstrzygnie si tak髒e konkurs na najpikniejsz witeczn klas.
Doda嚙: admin@30.11.2017, 17:30

Harmonogram dni podczas egzamin籀w pr籀bnych dla klas III

Harmonogram dnia egzaminu pr籀bnego
cz humanistyczna
05.12.2017r.
7.30 7.40 - sprawdzanie obecnoci uczni籀w w salach egzaminacyjnych
7.40 8.40 - egzamin pr籀bny w zakresie historii i wos (60 min.)
8.40 - 8.45 - przerwa
8.45 10.15 egzamin pr籀bny w zakresie j. polskiego ( 90 min. )

Zajcia lekcyjne skr籀cone:
1) 10.20 10.50
du髒a przerwa
2) 11.05 11.35
du髒a przerwa
3) 11.50 12.20
4) 12.25 12.55
5) 13.00 13.30
6) 13.35 14.05
7) 14.10 14.40
8) 14.45 15.15

Harmonogram dnia egzaminu pr籀bnego
cz matematyczno-przyrodnicza
06.12.2017r.
7.30 7.40 - sprawdzanie obecnoci uczni籀w w salach egzaminacyjnych
7.40 8.40 - egzamin pr籀bny w zakresie... [wi璚ej]
Doda嚙: admin@30.11.2017, 13:47

Klasa IV A ju髒 witowaa andrzejki

Dla uczni籀w klasy IV A byo to dugo oczekiwane wydarzenie, do kt籀rego przygotowywali si pod opiek swojej wychowawczyni- p. A. Kukuy. Tydzie wczeniej wybrali wr籀髒by andrzejkowe i zobowizali si do ich samodzielnego wykonania. Potem przyznali, 髒e w tym dziaaniu wspierali ich tak髒e rodzice, za co byli im ogromnie wdziczni. Podekscytowani zgromadzili si w sali ju髒 na przerwie i odpowiednio zaaran髒owali j na potrzeby imprezy klasowej.
Spotkanie rozpoczo si od przypomnienia specyfiki tego obrzdu i rozmowy na temat przygotowanych w parach wr籀髒b. Nastpnie om籀wiono zasady zabawy i przystpiono do udziau w ciekawych wr籀髒bach,... [wi璚ej]
Doda嚙: admin@29.11.2017, 21:12

Druga odsona akcji Poczytaj najmodszym!

Tym razem czonkowie k籀ka polonistycznego- uczniowie klasy IV a i IV b- pod kierunkiem p. Anety Kukuy zawitali do swoich modszych koleg籀w i kole髒anek z klasy I b.
Dziki uprzejmoci wychowawcy- p. B. Dulewskiej czwartoklasici mogli zaprezentowa swoje umiejtnoci gonego czytania. Pierwszoklasici w skupieniu suchali wierszy Jan Brzechwy, Juliana Tuwima, Stanisawa Jachowicza i Marii Konopnickiej. Chtnie odpowiadali tak髒e na pytania o tre przeczytanych utwor籀w i brali udzia w zabawach przygotowanych przez ich starszych koleg籀w.
Z radoci odgadywali zagadki oraz wysuchali recytacji wierszy.
... [wi璚ej]
Doda嚙: admin@29.11.2017, 14:52

Wizyta w bibliotece

Uczniowie klas pierwszych co rusz odwiedzaj nowe miejsca. Tym razem wybrali si do Biblioteki Miejskiej w Kobucku, gdzie mieli okazj wsp籀lnie przeczyta ulubione bajki. Pani bibliotekarka zapoznaa dzieci z charakterem swojej pracy, kodeksem odpowiedniego zachowania oraz zasadami wypo髒yczania ksi髒ek. Spotkanie odbyo si w miej i serdecznej atmosferze. Dla wielu dzieci bya to pierwsza taka wizyta, ale na pewno nie ostatnia.
Doda嚙: admin@29.11.2017, 14:45

Warsztaty matematyczne dla najmodszych

Pierwszoklasici w naszej szkole nie mog narzeka na nud. W ostatnim czasie uczestniczyli w warsztatach zorganizowanych w Zespole Szk籀 nr 1 w Kobucku. Tematem spotkania bya o symetrii figury. W ramach zaj uczniowie wykonali zabawnego ludzika oraz rozwizali matematyczne amig籀wki. Jak zwykle najwicej radoci sprawia dzieciakom tablica interaktywna, przy kt籀rej bawili si wymienicie.
Doda嚙: admin@28.11.2017, 18:17

Bal andrzejkowy

Zbli髒ajce si andrzejki s okazj do wietnej zabawy. W ubiegym tygodniu mogli si o tym przekona najmodsi uczniowie naszej szkoy, kt籀rzy wraz z nauczycielkami oraz pani animatork przenieli si na chwil do wiata magii i wr籀髒b. Jak to zwykle bywa, na balu nie zabrako tac籀w, przebierac籀w i pysznych smakoyk籀w. Dzieciaki dugo wspominay ten wyjtkowy dzie.
Doda嚙: admin@28.11.2017, 17:57

Warsztaty metodyczne dla nauczycieli powiatu kobuckiego opiekun籀w SK LOP w SP nr 3 w Kobucku.


23 listopada 2017r. Szkole Podstawowej nr 3 w Kobucku odbyy si warsztaty metodyczne dla grupy 30 nauczycieli opiekun籀w K籀 LOP ze szk籀 ponadpodstawowych, gimnazj籀w , szk籀 podstawowych i przedszkoli z terenu powiatu kobuckiego. Tematem warsztat籀w bya Rola pszcz籀 w przyrodzie i gospodarce czowieka.
Organizatorem warsztat籀w bya SP nr 3 w Kobucku, Miody Polskie z Mokrej, Zarzd Oddziau LOP w Kobucku oraz Nadlenictwo Kobuck.
Warsztaty organizowane s cyklicznie od siedmiu lat, su髒 wymianie dowiadcze miedzy nauczycielami i lenikami w obszarze edukacji przyrodniczo- lenej . Poprzednie warsztaty odbyy si w Rezerwacie Modrzewiowa G籀ra w czerwcu br.
Celem listopadowych warsztat籀w... [wi璚ej]
Doda嚙: admin@28.11.2017, 17:36

SPOTKANIE POETYCKIE

27 listopada w naszej szkole gocili poeci z Klubu Literackiego ,,Metafora'' z Czstochowy. Byy to nastpujce osoby: Panie: Zofia Trzepi籀ra - Noga i Mira Woroniec - Simlat oraz Pan Maciej Rudlicki. Nasi Szanowni Gocie obdarzeni s licznymi talentami; obydwie Panie maluj obrazy , natomiast pan Maciej Rudlicki komponuje melodie do napisanych przez siebie tekst籀w.
Goci powitaa pani wicedyrektor Sylwia Galle. Pan Maciej zapiewa piosenk o genie. Atmosfera, kt籀ra zostaa dziki temu wytworzona, wprowadzia wszystkich suchaczy w pogodny, poetycki nastr籀j. Modzie髒 rzadko ma okazj uczestniczy w suchaniu poezji piewanej. Nastpnie Pani Zofia Trzepi籀ra - Noga przeczytaa sw籀j wiersz pt.: ,,Uroki szkoy''.... [wi璚ej]
Doda嚙: admin@27.11.2017, 21:55

<< 2 z 48 >>

Powered by PsNews

15068

Gimnazjum im. Jana Paw豉 II w K這bucku
42-100 K這buck ul.Bohater闚 Bitwy pod Mokr 4
tel. (034)3172746   email: klobuck_gim@tlen.pl