Dzisiaj jest niedziela, 22 pa寮ziernika 2017 roku. Serdecznie witamy na stronie naszego gimnazjum!

Z chemi za pan brat

W ubiegym tygodniu uczniowie klas drugich uczestniczyli w wycieczce do Przedsibiorstwa Wodocig籀w i Kanalizacji w Czstochowie, gdzie mieli okazj podpatrze, jak wyglda praca w Centralnym Laboratorium Badania Wody i ciek籀w. Nietypowa lekcja chemii, zorganizowana przez p. Iwon Krysiak i p. Karin Schulz, okazaa si ciekawym dowiadczeniem dla modzie髒y. Dziki uprzejmoci personelu laboratorium uczniowie mogli zapozna si z etapami procesu badania jakoci wody oraz przyjrze si z bliska specjalistycznej aparaturze pomiarowej wykorzystywanej do tego celu. Najwikszym zainteresowaniem cieszyy si dowiadczenia chemiczne, a konkretnie miareczkowanie, umo髒liwiajce sprawdzenie twardoci wody. Chtnych do eksperyment籀w nie brakowao. W trakcie wyjazdu modzie髒 zwiedzia r籀wnie髒 najstarsze wielootworowe... [wi璚ej]
Doda嚙: admin@20.10.2017, 16:55

,, Jesienne Kosze" - konkurs plastyczno -techniczny

CELE KONKURSU:
-Rozwijanie kreatywnoci i aktywnoci tw籀rczej dziecka;
-Doskonalenie umiejtnoci stosowania r籀髒nych technik plastycznych.

WARUNKI KONKURSU:
- tematem konkursu s kompozycje jesienne oddajce uroki pory roku
- prace powinny by wykonane z naturalnych materia籀w (kolorowe gazie, licie, kasztany, owoce, dynie, itp.);
- ka髒dy kosz jesienny mo髒e by wykonany przez jednego lub dw籀ch autor籀w oraz zawiera: imi i nazwisko autora/ autor籀w pracy.
- przy ocenie brane pod uwag bd: zgodno z tematem, poprawny dob籀r materia籀w, efektowno i oryginalno oraz estetyka.

TERMIN:
Podpisane prace konkursowe nale髒y odda wychowawcom wietlicy 23.10 br.

NAGRODY:
- oceny prac dokona Komisja powoana przez Organizatora;
- w konkursie przewidziane s punkty dodatnie oraz dyplomy dla autor籀w najlepszych prac;
-... [wi璚ej]
Doda嚙: admin@18.10.2017, 09:27

KONCERTY W FILHARMONII W RAMACH FEEL HARMONY POCZUJ KLIMAT

Dnia 12 pa驕dziernika br. uczniowie naszej szkoy wraz nauczycielkami pp. Bo髒en Zajc i Ann Jakubczak rozpoczli kolejny sezon koncert籀w w Filharmonii Czstochowskiej im. Bronisawa Hubermana. W obecnym roku szkolnym, w ramach Feel harmony poczuj klimat, bdziemy mogli pozna muzyk filmow, jazow, folklor, jaki i balet, a tak髒e dziea muzyczne takich wielkich kompozytor籀w jak: Kilar, Moniuszko, Czajkowski, Beethoven, Brahms, Ravel, Verdi oraz Chopin.
Wszystkich pragncych poszerzy swoj wiedz i wra髒liwo muzyczn zapraszamy na kolejne koncerty.

Doda嚙: admin@16.10.2017, 19:46

Poznajemy Ziemi witokrzysk11 pa驕dziernika br. uczniowie klas II (oddziay gimnazjalne) wzili udzia w wycieczce zorganizowanej przez wychowawc籀w i lokalne biuro podr籀髒y. Modzie髒 zwiedzia skansen w Tokarni z licznymi zabudowaniami i wyposa髒eniem charakterystycznym dla tego regionu (myny, wiejskie chaupy, domy zamo髒niejszych mieszkac籀w- aptekarza, lekarza i dworek wacicieli okolicznych ziem, meble, przedmiotu codziennego u髒ytku, pojazdy i maszyny rolnicze). Ciekawo wzbudzi w nas r籀wnie髒 wiekowy Harley - niekt籀rzy chcieli zawrze
z nim bli髒sz znajomo. Kolejn atrakcj bya pikna posiado Oblgorek, jako dar narodu dla naszego wybitnego pisarza H. Sienkiewicza. Ponownie przenielimy si w czasie, aby tym razem odby 髒yw lekcj polskiego.... [wi璚ej]
Doda嚙: admin@16.10.2017, 19:36

Otrzsiny klas IV i VII

W tym tygodniu nasza modzie髒 postanowia przyj w swoje szeregi tych, kt籀rzy w tym roku szkolnym po raz pierwszy przekroczyli pr籀g szkoy. W ramach otrzsin starsi uczniowie przygotowali dla koleg籀w z klas czwartych i si籀dmych r籀髒norodne konkurencje, wymagajce wykazania si wieloma umiejtnociami. Jak zwykle nie zabrako chtnych do zmaga. Nowicjusze z zaanga髒owaniem wykonywali kolejne zadania, sprawdzajce zrczno, spryt i wytrzymao. W ten spos籀b oficjalnie przyjto ich do spoecznoci uczniowskiej.
Doda嚙: admin@13.10.2017, 18:22

,,Mistrz Szkoy - kl. 3 D"2 pa驕dziernika br. w Szkole Podstawowej nr 3 w Kobucku odby si Klasowy Halowy Turniej Piki No髒nej Chopc籀w.
Klasa 3 D zaja pierwsze miejsce i zostaa okrzyknita Mistrzem Szkoy.
Skad dru髒yny zwyciskiej :
Szymon Pietrzak, Pawe Borczyk, Maciej Zag籀rski, Radosaw Stanik, Piotr Borczyk
Gratulujemy!
Opiekunowie i organizatorzy turnieju :
Maciej Moka, Wojciech Mastalerz
Doda嚙: admin@13.10.2017, 18:14

Informacja dla rodzic籀w i uczni籀w

W pitek 13 pa驕dziernika br. dow籀z do domu na trasie Niwa, Pom, Zakrzew, Krta Rybno tylko o godzinie o godzinie 14.30.
Autobus jedzie na ca tras!

Odw籀z na tras Brody Malina o godzinie 13.25
Doda嚙: admin@12.10.2017, 11:13

Wycieczka do Pragi

W dniach 3-4 pa驕dziernika 2017 r. uczniowie naszej szkoy wyruszyli w niezapomniana podr籀髒 do stolicy Czech- Pragi oraz Skalnego Miasta. W pierwszym dniu zwiedzalimy Prag, kt籀ra mimo swojej maej powierzchni, jest pena niesamowitych atrakcji ka髒da z nich ma swoj dug, niepowtarzaln histori.
Nasz przygod rozpoczlimy od zwiedzania 600-letniego Mostu Karola jednej z najbardziej charakterystycznych budowli w Pradze 30 piknych, znajdujcych si po obu stronach barokowych posg籀w czyni go wietnym miejscem na romantyczne przechadzki!
Zobaczylimy r籀wnie髒 Zamek na Hradczanach najstarszy redniowieczny zamek na wiecie i jeden z najpikniejszych! Od IX w. peni funkcj... [wi璚ej]
Doda嚙: admin@10.10.2017, 14:45

Nadanie sztandaru szkole

Informujemy, i髒 w poniedziaek 16 pa驕dziernika 2017r. odbdzie si nadanie sztandaru szkole, w tym dniu zaj dydaktycznych nie bdzie, natomiast wietlica bdzie czynna w staych godzinach.
Harmonogram dnia:
1. Godzina 8.45 zbi籀rka modzie髒y wraz z wychowawcami/ opiekunami przed Parafi pod wezwaniem NMP Fatimskiej w Kobucku- SPRAWDZENIE OBECNOCI.
2. Godz. 9.00 - 10.00 Msza w.3. Ok. godz. 10.00-10.15 powr籀t do szkoy (uroczysty przemarsz ulic R籀mmla uczestnik籀w mszy).
4. Ok. godz. 10.20 uroczysta akademia w du髒ej sali gimnastycznej wraz z pasowaniem uczni籀w klas pierwszych.

Przypominamy, 髒e wszystkich uczni籀w naszej szkoy w tym dniu obowizuje str籀j galowy.
Doda嚙: admin@06.10.2017, 11:49

Nadanie sztandaru szkole

Informujemy, i髒 w poniedziaek 16 pa驕dziernika 2017r. odbdzie si nadanie sztandaru szkole, w tym dniu zaj dydaktycznych nie bdzie, natomiast wietlica bdzie czynna w staych godzinach.
Harmonogram dnia:
1. Godzina 8.45 zbi籀rka modzie髒y wraz z wychowawcami/ opiekunami przed Parafi pod wezwaniem NMP Fatimskiej w Kobucku- SPRAWDZENIE OBECNOCI.
2. Godz. 9.00 - 10.00 Msza w. pod przewodnictwem arcybiskupa Stanisawa Nowaka
3. Ok. godz. 10.00-10.15 powr籀t do szkoy (uroczysty przemarsz ulic R籀mmla uczestnik籀w mszy).
4. Ok. godz. 10.20 uroczysta akademia w du髒ej sali gimnastycznej wraz z pasowaniem uczni籀w klas pierwszych.

Przypominamy, 髒e wszystkich uczni籀w naszej szkoy w tym dniu obowizuje str籀j galowy.
Doda嚙: admin@06.10.2017, 11:49

<< 1 z 43 >>

Powered by PsNews

1040

Gimnazjum im. Jana Paw豉 II w K這bucku
42-100 K這buck ul.Bohater闚 Bitwy pod Mokr 4
tel. (034)3172746   email: klobuck_gim@tlen.pl